Chủ nhật, 26/9/2021
Đại học Nguyễn Tất Thành

Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220204 16 C00, D01, D14, D15

Mã ngành
7220204
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
C00, D01, D14, D15