Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học Nguyễn Tất Thành

Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220204 15 C00, D01, D14, D15

Mã ngành
7220204
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
C00, D01, D14, D15