Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Văn Hiến

Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220204 19 D01, D10, D15

Mã ngành
7220204
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
D01, D10, D15