Thứ bảy, 1/4/2023
Đại học Văn Hiến

Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220204 21 A01, D01, D10, D15

Mã ngành
7220204
Điểm chuẩn
21
Tổ hợp môn
A01, D01, D10, D15