Chủ nhật, 19/5/2024
Đại học Văn Hiến

Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220204 23.51 A01, D01, D10, D15

Mã ngành
7220204
Điểm chuẩn
23.51
Tổ hợp môn
A01, D01, D10, D15