Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Đồng Tháp

Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220204 18 C00

Mã ngành
7220204
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
C00