Thứ bảy, 25/6/2022
Đại học Đồng Tháp

Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220204 23 C00, D01, D14, D15

Mã ngành
7220204
Điểm chuẩn
23
Tổ hợp môn
C00, D01, D14, D15