Chủ nhật, 16/6/2024
Đại học Hà Tĩnh

Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220204 16 C00

Mã ngành
7220204
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
C00