Thứ ba, 30/5/2023
Đại học Hà Tĩnh

Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220204 15 C00, C20, D01, D66

Mã ngành
7220204
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
C00, C20, D01, D66