Thứ ba, 30/5/2023
Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Huế

Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220204 21 D01, D04, D15, D45

Mã ngành
7220204
Điểm chuẩn
21
Tổ hợp môn
D01, D04, D15, D45