Thứ sáu, 2/6/2023
Đại học Dân Lập Phú Xuân

Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220204 15.5 A01, C00, D01, D15

Mã ngành
7220204
Điểm chuẩn
15.5
Tổ hợp môn
A01, C00, D01, D15