Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Dân Lập Phú Xuân

Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220204 16 D01, D04

Mã ngành
7220204
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
D01, D04