Thứ năm, 23/5/2024
Đại học Dân Lập Phú Xuân

Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220204 16 A01

Mã ngành
7220204
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A01