Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Y Tế Công Cộng

Y tế công cộng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720701 15 B00, B08, D01, D13

Mã ngành
7720701
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
B00, B08, D01, D13