Thứ bảy, 15/6/2024
Đại học Y tế Công cộng

Y tế công cộng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720701 16.15 B00, B08, D01, D13

Mã ngành
7720701
Điểm chuẩn
16.15
Tổ hợp môn
B00, B08, D01, D13