Thứ bảy, 25/3/2023
Đại học Y tế Công cộng

Y tế công cộng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720701 16 B00, B08, D01, D13

Mã ngành
7720701
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
B00, B08, D01, D13