Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Trà Vinh

Y tế công cộng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720701 15 A00

Mã ngành
7720701
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00