Thứ ba, 25/6/2024
Đại học Y Dược TP HCM

Y tế công cộng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720701 19 A00, B00

Mã ngành
7720701
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A00, B00