Chủ nhật, 2/4/2023
Đại học Y Dược TP HCM

Y tế công cộng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720701 19.1 B00

Mã ngành
7720701
Điểm chuẩn
19.1
Tổ hợp môn
B00