Thứ tư, 6/7/2022
Đại học Y Dược TP HCM

Y tế công cộng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720701 22 B00

Mã ngành
7720701
Điểm chuẩn
22
Tổ hợp môn
B00