Thứ bảy, 25/5/2024
Đại học Y Khoa Vinh

Y tế công cộng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720701 19 B00

Mã ngành
7720701
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
B00