Thứ bảy, 25/9/2021
Đại học Y Khoa Vinh

Y tế công cộng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720701 0 B00

Đã tính điểm ưu tiên đối tượng, ưu tiên khu vực

Mã ngành
7720701
Điểm chuẩn
0
Tổ hợp môn
B00
Ghi chú
Đã tính điểm ưu tiên đối tượng, ưu tiên khu vực