Chủ nhật, 16/6/2024
Đại học Y Dược - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Kỹ thuật hình ảnh y học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720602 23.55 B00

Mã ngành
7720602
Điểm chuẩn
23.55
Tổ hợp môn
B00