Thứ năm, 30/6/2022
Đại học Y Dược - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Kỹ thuật hình ảnh y học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720602 25.4 B00

Mã ngành
7720602
Điểm chuẩn
25.4
Tổ hợp môn
B00