Thứ sáu, 19/7/2024
Đại học Trà Vinh

Kỹ thuật hình ảnh y học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720602 29 A00

Mã ngành
7720602
Điểm chuẩn
29
Tổ hợp môn
A00