Thứ sáu, 9/12/2022
Đại học Trà Vinh

Kỹ thuật hình ảnh y học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720602 19 A00, B00

Mã ngành
7720602
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A00, B00