Thứ năm, 23/9/2021
Đại học Trà Vinh

Kỹ thuật hình ảnh y học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720602 18 A00, B00

Mã ngành
7720602
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00, B00