Thứ bảy, 15/6/2024
Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng

Kỹ thuật hình ảnh y học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720602 19 B00

Tiêu chí phụ: SI >=5.25; TTNV <= 3

Mã ngành
7720602
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
B00
Ghi chú
Tiêu chí phụ: SI >=5.25; TTNV <= 3