Thứ tư, 30/11/2022
Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng

Kỹ thuật hình ảnh y học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720602 19 B00

Mã ngành
7720602
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
B00