Thứ năm, 30/6/2022
Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng

Kỹ thuật hình ảnh y học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720602 22.5 B00

SI>=5.75; TTNV <=2

Mã ngành
7720602
Điểm chuẩn
22.5
Tổ hợp môn
B00
Ghi chú
SI>=5.75; TTNV <=2