Thứ sáu, 24/3/2023
Đại học Y Dược TP HCM

Kỹ thuật hình ảnh y học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720602 23 B00

Mã ngành
7720602
Điểm chuẩn
23
Tổ hợp môn
B00