Thứ ba, 18/6/2024
Đại học Y Dược TP HCM

Kỹ thuật hình ảnh y học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720602 23.85 A00, B00

Mã ngành
7720602
Điểm chuẩn
23.85
Tổ hợp môn
A00, B00