Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Y Dược TP HCM

Kỹ thuật hình ảnh y học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720602 24.8 B00

Mã ngành
7720602
Điểm chuẩn
24.8
Tổ hợp môn
B00