Thứ bảy, 25/3/2023
Đại học Nam Cần Thơ

Kỹ thuật hình ảnh y học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720602 19 A00, B00, D07, D08

Mã ngành
7720602
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A00, B00, D07, D08