Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Tây Nguyên

Kỹ thuật xét nghiệm y học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720601 18.5 B00

Mã ngành
7720601
Điểm chuẩn
18.5
Tổ hợp môn
B00