Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học Tây Nguyên

Kỹ thuật xét nghiệm y học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720601 21.35 B00

Mã ngành
7720601
Điểm chuẩn
21.35
Tổ hợp môn
B00