Thứ năm, 30/3/2023
Đại học Tây Nguyên

Kỹ thuật xét nghiệm y học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720601 22.1 B00

Mã ngành
7720601
Điểm chuẩn
22.1
Tổ hợp môn
B00