Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Tân Tạo

Kỹ thuật xét nghiệm y học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720601 18 A00, B00, D07, D10

Mã ngành
7720601
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00, B00, D07, D10