Thứ ba, 25/6/2024
Đại học Tân Tạo

Kỹ thuật xét nghiệm y học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720601 19 A02, B00, B03, B08

Mã ngành
7720601
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A02, B00, B03, B08