Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Tân Tạo

Kỹ thuật xét nghiệm y học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720601 19 A00, B00, B08, D07

Mã ngành
7720601
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A00, B00, B08, D07