Thứ bảy, 2/7/2022
Đại học Y Tế Công Cộng

Kỹ thuật xét nghiệm y học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720601 22.5 A01, B00, B08, D07

Mã ngành
7720601
Điểm chuẩn
22.5
Tổ hợp môn
A01, B00, B08, D07