Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Y tế Công cộng

Kỹ thuật xét nghiệm y học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720601 20 A01, B00, B08, D07

Mã ngành
7720601
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
A01, B00, B08, D07