Chủ nhật, 16/6/2024
Đại học Y Dược - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Kỹ thuật xét nghiệm y học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720601 23.95 B00

Mã ngành
7720601
Điểm chuẩn
23.95
Tổ hợp môn
B00