Thứ năm, 30/6/2022
Đại học Y Dược - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Kỹ thuật xét nghiệm y học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720601 25.85 B00

Mã ngành
7720601
Điểm chuẩn
25.85
Tổ hợp môn
B00