Thứ năm, 1/6/2023
Đại học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội

Kỹ thuật xét nghiệm y học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720601 23.15 A00, A02, B00, D07

Mã ngành
7720601
Điểm chuẩn
23.15
Tổ hợp môn
A00, A02, B00, D07