Chủ nhật, 19/5/2024
Đại học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội

Kỹ thuật xét nghiệm y học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720601 22.6 A00, A01, B00, D07

Mã ngành
7720601
Điểm chuẩn
22.6
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D07