Thứ bảy, 25/3/2023
Đại học Trà Vinh

Kỹ thuật xét nghiệm y học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720601 20 A00, B00

Mã ngành
7720601
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
A00, B00