Thứ sáu, 12/7/2024
Đại học Trà Vinh

Kỹ thuật xét nghiệm y học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720601 20.25 A00

Mã ngành
7720601
Điểm chuẩn
20.25
Tổ hợp môn
A00