Thứ ba, 28/9/2021
Đại học Trà Vinh

Kỹ thuật xét nghiệm y học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720601 22.9 A00, B00

Mã ngành
7720601
Điểm chuẩn
22.9
Tổ hợp môn
A00, B00