Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng

Kỹ thuật xét nghiệm y học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720601 24.3 B00

SI>=7.5; TTNV <=2

Mã ngành
7720601
Điểm chuẩn
24.3
Tổ hợp môn
B00
Ghi chú
SI>=7.5; TTNV <=2