Thứ ba, 21/3/2023
Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng

Kỹ thuật xét nghiệm y học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720601 19.2 B00

Mã ngành
7720601
Điểm chuẩn
19.2
Tổ hợp môn
B00