Chủ nhật, 16/6/2024
Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng

Kỹ thuật xét nghiệm y học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720601 24.25 B00, D07, D08

Mã ngành
7720601
Điểm chuẩn
24.25
Tổ hợp môn
B00, D07, D08