Thứ năm, 25/7/2024
Đại học Y Dược TP HCM

Kỹ thuật xét nghiệm y học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720601 24.59 A00, B00

Mã ngành
7720601
Điểm chuẩn
24.59
Tổ hợp môn
A00, B00