Thứ ba, 5/7/2022
Đại học Y Dược TP HCM

Kỹ thuật xét nghiệm y học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720601 25.45 B00

Mã ngành
7720601
Điểm chuẩn
25.45
Tổ hợp môn
B00