Thứ bảy, 10/6/2023
Đại học Y Dược TP HCM

Kỹ thuật xét nghiệm y học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720601 24.5 B00

Mã ngành
7720601
Điểm chuẩn
24.5
Tổ hợp môn
B00