Chủ nhật, 19/5/2024
Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Kỹ thuật xét nghiệm y học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720601 19 A00, B00, D07, D90

Mã ngành
7720601
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A00, B00, D07, D90