Thứ ba, 18/6/2024
Đại học Văn Lang

Kỹ thuật xét nghiệm y học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720601 19 A00, B00, D07, D08

Mã ngành
7720601
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A00, B00, D07, D08