Thứ ba, 21/3/2023
Đại học Y Khoa Vinh

Kỹ thuật xét nghiệm y học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720601 20.5 B00

Mã ngành
7720601
Điểm chuẩn
20.5
Tổ hợp môn
B00