Thứ hai, 20/9/2021
Đại học Y Khoa Vinh

Kỹ thuật xét nghiệm y học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720601 18 B00

Mã ngành
7720601
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
B00