Thứ sáu, 24/3/2023
Đại học Phan Châu Trinh

Kỹ thuật xét nghiệm y học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720601 19 B00, D08, D90, D91

Mã ngành
7720601
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
B00, D08, D90, D91