Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên

Kỹ thuật xét nghiệm y học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720601 24.85 B00, D07, D08

Mã ngành
7720601
Điểm chuẩn
24.85
Tổ hợp môn
B00, D07, D08