Thứ sáu, 12/7/2024
Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên

Kỹ thuật xét nghiệm y học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720601 24.25 B00, D07, D08

Mã ngành
7720601
Điểm chuẩn
24.25
Tổ hợp môn
B00, D07, D08