Thứ hai, 27/3/2023
Đại học Mỏ - Địa chất

Địa chất học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7440201 15.5 A00, C04, D01, D07

Mã ngành
7440201
Điểm chuẩn
15.5
Tổ hợp môn
A00, C04, D01, D07