Thứ bảy, 15/6/2024
Đại học Mỏ - Địa chất

Địa chất học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7440201 16 A00, C04, D01, D07

Mã ngành
7440201
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, C04, D01, D07