Thứ tư, 29/6/2022
Đại học Mỏ - Địa chất

Địa chất học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7440201 15 A00, A06, C04, D01

Mã ngành
7440201
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A06, C04, D01