Thứ năm, 13/6/2024
Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP HCM

Địa chất học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7440201 17 A00, A01, B00, D07

Mã ngành
7440201
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D07