Chủ nhật, 14/4/2024
Đại học Tài nguyên và Môi trường TP HCM

Địa chất học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7440201 15 A00, A01, A02, B00

Mã ngành
7440201
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, A02, B00