Thứ hai, 22/4/2024
Đại học Dầu khí Việt Nam

Kỹ thuật địa chất

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520501 20 A00, D07

Mã ngành
7520501
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
A00, D07