Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học Mỏ - Địa chất

Kỹ thuật địa chất

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520501 16 A00, A01, C04, D01

Mã ngành
7520501
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, A01, C04, D01