Chủ nhật, 21/4/2024
Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP HCM

Kỹ thuật địa chất

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520501 17 A00, A01, B00, B01, D07

Mã ngành
7520501
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, B01, D07