Thứ sáu, 31/3/2023
Đại học Hạ Long

Quản lý tài nguyên và môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7850101 14 A00, A01, B00, D10

Điểm chuẩn học bạ lấy 15.5 điểm

Mã ngành
7850101
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D10
Ghi chú
Điểm chuẩn học bạ lấy 15.5 điểm