Thứ hai, 20/9/2021
Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai

Quản lý tài nguyên và môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7850101 13.5 A00, B00, C02, D01

Mã ngành
7850101
Điểm chuẩn
13.5
Tổ hợp môn
A00, B00, C02, D01