Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học Lâm nghiệp (Cơ sở 1)

Quản lý tài nguyên và môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7850101 15 A00, A16, B00, D01

Mã ngành
7850101
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A16, B00, D01