Thứ tư, 24/7/2024
Đại học Kinh tế quốc dân

Quản lý tài nguyên và môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7850101 26.4 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7850101
Điểm chuẩn
26.4
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07