Thứ sáu, 31/3/2023
Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Quản lý tài nguyên và môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7850101 21 A00, B00, C00, D01

Mã ngành
7850101
Điểm chuẩn
21
Tổ hợp môn
A00, B00, C00, D01