Thứ hai, 5/12/2022
Đại học Nông Lâm Bắc Giang

Quản lý tài nguyên và môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7850101 15.5 A00, A01, B00, D01

Điểm xét tuyển học bạ: 6

Mã ngành
7850101
Điểm chuẩn
15.5
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D01
Ghi chú
Điểm xét tuyển học bạ: 6