Thứ năm, 23/5/2024
Đại học Dân Lập Duy Tân

Quản lý tài nguyên và môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7850101 15.5 A00

Mã ngành
7850101
Điểm chuẩn
15.5
Tổ hợp môn
A00