Thứ bảy, 25/6/2022
Đại học Dân Lập Duy Tân

Quản lý tài nguyên và môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7850101 14 A00, A16, B00, C15

Mã ngành
7850101
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A00, A16, B00, C15