Thứ năm, 1/6/2023
Đại học Dân Lập Duy Tân

Quản lý tài nguyên và môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7850101 13 A00, A16, B00, C15

Mã ngành
7850101
Điểm chuẩn
13
Tổ hợp môn
A00, A16, B00, C15