Thứ năm, 19/5/2022
Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng

Quản lý tài nguyên và môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7850101 15.4 A00, B00, D08

TO >=7.4;TTNV<=4

Mã ngành
7850101
Điểm chuẩn
15.4
Tổ hợp môn
A00, B00, D08
Ghi chú
TO >=7.4;TTNV<=4