Thứ bảy, 25/5/2024
Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng

Quản lý tài nguyên và môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7850101 15.9 A01, B00, B03, B08

Mã ngành
7850101
Điểm chuẩn
15.9
Tổ hợp môn
A01, B00, B03, B08