Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học Tài nguyên và Môi trường TP HCM

Quản lý tài nguyên và môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7850101 16 A00, A01, A02, B00

Mã ngành
7850101
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, A01, A02, B00