Thứ ba, 25/6/2024
Đại học Vinh

Quản lý tài nguyên và môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7850101 17 A00, B00, B08, D01

Mã ngành
7850101
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A00, B00, B08, D01