Thứ hai, 27/3/2023
Đại học Nam Cần Thơ

Quản lý tài nguyên và môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7850101 16 A00, A02, B00, C08

Mã ngành
7850101
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, A02, B00, C08