Thứ bảy, 13/7/2024
Khoa Quốc Tế - Đại học Thái Nguyên

Quản lý tài nguyên và môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7850101 15 B00, B08, D01, D10

Mã ngành
7850101
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
B00, B08, D01, D10