Thứ sáu, 24/3/2023
Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Quản lý tài nguyên và môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7850101 16.5 A01, B00, C00, D14

Mã ngành
7850101
Điểm chuẩn
16.5
Tổ hợp môn
A01, B00, C00, D14