Thứ bảy, 15/6/2024
Đại học Khoa Học - Đại học Thái Nguyên

Địa lí tự nhiên

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7440217 C00, C04, D01

Mã ngành
7440217
Điểm chuẩn
Tổ hợp môn
C00, C04, D01