Thứ sáu, 19/7/2024
Đại học Văn hóa Hà Nội

Báo chí

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7320101 26.85 C00

Mã ngành
7320101
Điểm chuẩn
26.85
Tổ hợp môn
C00