Chủ nhật, 26/3/2023
Đại học Văn hóa Hà Nội

Báo chí

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7320101 26.5 A09, A16, D01, D78, D96

Mã ngành
7320101
Điểm chuẩn
26.5
Tổ hợp môn
A09, A16, D01, D78, D96