Chủ nhật, 19/9/2021
Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng

Báo chí

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7320101 20 C00, C14, C15, D15, D66

Điều kiện phụ: TTNV <= 8

Mã ngành
7320101
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
C00, C14, C15, D15, D66
Ghi chú
Điều kiện phụ: TTNV <= 8