Thứ bảy, 25/5/2024
Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng

Báo chí

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7320101 24.77 C00, C14, D15, D66

Mã ngành
7320101
Điểm chuẩn
24.77
Tổ hợp môn
C00, C14, D15, D66