Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng

Báo chí

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7320101 22.5 C00, C14, C15, D66

VA >=7.25;TTNV<=3

Mã ngành
7320101
Điểm chuẩn
22.5
Tổ hợp môn
C00, C14, C15, D66
Ghi chú
VA >=7.25;TTNV<=3